なら誰でも簡単にホームページが始められます。 今すぐ試してみる 簡単にホームページ作成

編集画面では動画は再生されません。

แบบทดสอบอุจิดะ-แกรเปลิน

พนักงานคนนี้มีรูปแบบการทำงานแบบใด ?
หากอยากทราบต้องทำแบบทดสอบถึงจะทราบได้แน่ชัด

แบบทดสอบอุจิดะ-แกรเปลินคืออะไร?

     แบบทดสอบอุจิดะ-แกรเปลินในประเทศญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 60 ปี ซึ่งการทดสอบเป็นการทดสอบที่ง่ายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาทีในการบวกเลขหลักเดียวง่าย ๆ

     จากการ“ทำงาน”ที่จำลองด้วยการบวกตัวเลขหลักเดียวนั้น ทำให้ทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะของความสามารถ ลักษณะนิสัย พฤติกรรม และ“วิธีการทำงาน”ที่แท้จริงได้

     ไม่ว่าใครก็ตามสามารถทำแบบทดสอบนี้ได้ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ข้อดีของแบบทดสอบอุจิดะ-แกรเปลิน

เข้าใจ "รูปแบบการทำงาน" ของผู้ที่ได้รับการทดสอบที่ไม่สามารถรับรู้ได้เพียงแค่การพูดคุยกัน
เข้าใจรูปแบบการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น จะทำให้งานมีความก้าวหน้าได้อย่างไร เมื่อได้รับงานใหม่มีปฏิกิริยาอย่างไร ทำงานได้รวดเร็วหรือไม่ ทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไร เป็นต้น
ไม่ส่งผลกระทบต่อภาษาและวัฒนธรรม
เนื้อหาของแบบทดสอบเป็นเพียงแค่การบวกตัวเลขง่าย ๆ เท่านั้น ไม่ว่าผู้ใดก็ทดสอบได้ เนื่องจากไม่มีผลต่อความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น
สามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้เข้ารับการทดสอบหลาย ๆ คนได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งขึ้นได้ด้วยการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
แบบทดสอบที่เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต่อการจัดการด้านความปลอดภัย สามารถใช้แบบทดสอบนี้สร้างทีมที่จะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น เกิดอุบัติเหตุได้ยาก (มีโอกาสเกิดน้อย)
ไม่ส่งผลกระทบต่อภาษาและวัฒนธรรม
เนื้อหาของแบบทดสอบเป็นเพียงแค่การบวกตัวเลขง่าย ๆ เท่านั้น ไม่ว่าผู้ใดก็ทดสอบได้ เนื่องจากไม่มีผลต่อความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม

การนำมาใช้ในองค์กร

ในฐานะที่เป็นตัวช่วยในการสัมภาษณ์รับเข้าทำงาน

  • เป็นเกณฑ์การประเมินของผู้สัมภาษณ์

  • ตรวจสอบรูปแบบการทำงานของผู้สมัครว่าตรงกับบริษัท (ตำแหน่ง) นั้นหรือไม่

  • ทบทวนเกณฑ์การจ้างงานใหม่

  • ตรวจสอบรูปแบบการทำงานของผู้สมัครว่าตรงกับบริษัท (ตำแหน่ง) นั้นหรือไม่

พนักงานปัจจุบัน

  • เพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับลักษณะของพนักงาน
  • สร้างองค์กรที่เข้มแข็ง

  • ช่วยพัฒนาบุคลากร

  • เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

  • สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแม้จะเป็นทีมใหม่

  • สร้างองค์กรที่เข้มแข็ง

สร้างมาตรฐานความปลอดภัย

ในประเทศญี่ปุ่น แบบทดสอบอุจิดะ-แกรเปลิน ได้ถูกนำมาใช้ในการทดสอบกับพนักงานขับรถไฟ ตามกฎกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค ขนส่ง และการท่องเที่ยว เพื่อรองรับความปลอดภัยของรถไฟในประเทศญี่ปุ่น


  สำหรับประเทศไทย  บริษัทรถไฟฟ้า BTS ที่เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ ได้เริ่มนำแบบทดสอบนี้มาใช้ในการคัดเลือกพนักงานขับรถไฟฟ้าในปี 2549  และไม่เพียงแต่ใช้ทดสอบกับพนักงานขับรถไฟเท่านั้น แต่ยังใช้กับพนักงานทุกคนในบริษัทด้วยเช่นกันตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
  ในปี 2562 ได้เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ๊งค์( ARL) และยังได้นำมาปรับใช้ในวงการรถไฟทุกประเภทในประเทศไทย

ขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบ

Step.1

การสมัคร

สนใจทำแบบทดสอบ คลิกที่ “สอบถามเพิ่มเติม

※ค่าใช้จ่าย 800 บาท/ท่าน
Step.2

การทำการทดสอบ

ระยะเวลาในการสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้สำหรับการอธิบาย

กรุณาแจ้งวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทดสอบล่วงหน้า

※สถานที่จัดสอบ ณ บริษัทเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ อาคารอินเตอร์เชนจ 21 (อโศก )
Step.3

การแจ้งผลการทดสอบ

ผลการทดสอบจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลใน 2 วันทำการถัดไป
Step.2

การทำการทดสอบ

ระยะเวลาในการสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้สำหรับการอธิบาย

กรุณาแจ้งวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทดสอบล่วงหน้า

※สถานที่จัดสอบ ณ บริษัทเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ อาคารอินเตอร์เชนจ 21 (อโศก )

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

TRAINING AND SEMINAR KOTSUKOTSU CO., LTD.

ประธานบริษัท นาย ยาซูชิ โอดาฮาระ
เบอร์โทรศัพท์ 02-260-8454
ที่อยู่
L, UL FLOOR INTERCHANGE 21 BLDG. 399 SUKHUMVIT RD.
NORTH KLONGTOEY WATTANA BANGKOK 10110 
โฮมเพจ
ที่อยู่
L, UL FLOOR INTERCHANGE 21 BLDG. 399 SUKHUMVIT RD.
NORTH KLONGTOEY WATTANA BANGKOK 10110