Chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ trẻ tự kỷHành vi của trẻ tự kỷ

tự cắn bản thân
Gắn bó với đồ vật
di chuyển xung quanh
đánh lộn
Ngủ không ngon giấc
Không tập trung
di chuyển xung quanh

Sử dụng danh sách kiểm tra này để kiểm tra sự phát triển tiêu chuẩn của trẻ theo độ tuổi.

Sử dụng danh sách kiểm tra này để kiểm tra sự phát triển tiêu chuẩn của trẻ theo độ tuổi.Trẻ tự kỷ hoặc ADHD, LD có sự bất thường trong biểu đồ.Quan sát các khu vực yếu của trẻ.Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ phù hợp với trẻ.Điều quan trọng là phải biết phát triển tiêu chuẩn.
Danh sách kiểm tra có thể được tải xuống
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Nghiên cứu về tự kỷcông tác giáo dục trẻ tự kỷ dành cho cha mẹPhương pháp tự kỷ MAI


Giới thiệu trường


Giáo dục hòa nhập kiểu Nhật

Inclusive Education
Ngôi trường được xây dựng với sự từ thiện và hợp tác của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng.
Đặc biệt cảm ơn bác sĩ Nguyễn Xuân Thắng

Ngôi trường này dành cho cả học sinh khuyết tật và không khuyết tật.

Chúng tôi thực hành giáo dục hòa nhập.
Giáo dục hòa nhập là tôn trọng sự đa dạng của con người.
Người khuyết tật phát triển khả năng tinh thần và thể chất của họ đến mức tối đa có thể.
Người khuyết tật tham gia tự do và hiệu quả trong xã hội.
Chúng tôi sẽ truyền bá giáo dục theo phong cách Nhật Bản cho trẻ em khuyết tật.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ và hợp tác.

The school was built with the charity and cooperation of Dr. Nguyen Xuan Thang.
Special thanks to Dr. Nguyen Xuan Thang
This school is for both disabled and non-disabled students.
We practice inclusive education.
Inclusive education is about respecting human diversity.
People with disabilities develop their mental and physical abilities to the maximum extent possible.
People with disabilities participate freely and effectively in society.
We will spread Japanese-style education for disabled children.
Thank you for your support and cooperation.

Adress:38Tu Xuong St,Ward07,District3, Hp Chi Minh City


Giáo trình giáo dục


STEM
Xã hội 
&
Kỹ năng cảm xúc
Âm nhạc 
&
Nghệ thuật
Ngôn ngữ
&
Giao tiếp
Cognitive ability
Kỹ năng vận động &
Phối hợp
Kỹ năng vận động &
Phối hợp

Công việc của chúng ta


Giáo dục hòa nhập mẫu giáo
Inclusive education kindergarten

Trường này dựa trên một phương pháp giảng dạy hòa nhập. Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng của trẻ em trên toàn thế giới. Chúng tôi coi trọng suy nghĩ và cảm xúc của người khác.

This school is based on an inclusive teaching method. We respect the diversity of children around the world. We value others' thoughts and feelings.

Dịch vụ giáo dục và đào tạo

Chúng tôi đào tạo giáo viên và phụ huynh về tự kỷ. Chúng tôi thực hiện đào tạo từ cơ bản của tự kỷ đến thực hành nâng cao.

We train teachers and parents on autism. We carry out training from basics of autism to advanced practice.

Lớp học

Cung cấp đào tạo xã hội ngắn hạn và ngắn hạn cho trẻ tự kỷ.

Provide short-term and short-term social training for autistic children.

Dịch vụ gia sư

p kế hoạch chương trình đào tạo cá nhân của bạn. Thực hiện dạy kèm trong nhà tự kỷ.

Plan your personal training program. Perform tutoring in autistic homes.

Thông tin liên lạc

School Name
Mai education & Training
+81-90-1251-1992
maekawa@mmchan.com