Đang xây dựng

Giáo dục hòa nhập mẫu giáo
Inclusive education kindergarten

International  Preschool

Phương pháp tập thể dục MAI

Giáo trình giáo dục

Học trong khi chơi

Trải nghiệm mù
Một chút khó khăn
Tự tạo
Tự tạo

Rèn luyện năm giác quan của bạn

Tăng cường sự cân bằng của bạn
Biết ý nghĩa của không gian
Rèn luyện sự sáng tạo của bạn
Rèn luyện sự sáng tạo của bạn

Rèn luyện năm giác quan của bạn

Lối sống đúng
Giúp đỡ lẫn nhau
Học trong khi chơi
Học trong khi chơi

chương trình hàng ngày

Có một chương trình cuộc sống hàng ngày và một chương trình giảng dạy phong phú trong suốt cả năm.

Đang xây dựng